MIDA ME TEEME?

MEIE EESMÄRK

Oleme jätkusuutlik ja arenev organisatsioon, kus koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja teiste spetsialistidega leitakse õpilase tervisevajadustele sobiv lahendus.

Tallinna Koolitervishoid on alates 2008. aastast Euroopa koolide ja ülikoolide meditsiini ja tervise liidu (EUSUHM) liige.

Empaatia ja koostöö

Mõista õpilast, tunda huvi tema murede vastu, on meie kutsetöös  kvaliteedinäitajaks. Õpilase aitamiseks teeb kooliõde koostööd lapsevanema, koolipersonali, perearstide ja -õdede ning teiste tervishoiutöötajatega.

Avatus ja ausus

Avatus tähendab meie jaoks läbipaistvust, üksteise mõistmist ja usaldust tööalases tegevuses ning suhetes. Avatud ja aus suhtlemine tekitab õpilastes usaldust, usaldusväärsus on tagatiseks avatusele.

Usaldus ja vastutus

Usaldus tähendab pädevaid, uuendusmeelseid ja motiveeritud kooliõdesid, kelle tööga on rahul kool ja kodu. Vastutame nii teenuse kättesaadavuse kui ka patsientide psüühilise, füüsilise ja sotsiaalse turvalisuse eest.

JUHTIMINE

Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid kõrgeimaks juhtorganiks on kuueliikmeline nõukogu, mille esimees on Tallinna linnavolikogu liige, Tallinna Lastehaigla nõukogu liige ja lastearst Merike Martinson. Parema koostöö saavutamiseks haridus ja tervishoiusektori vahel kuuluvad nõukogusse vastava valdkonna abilinnapead, kooliõdede kvaliteedi arendamise eesmärgil on nõukogus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Sotsiaal-ja tervishoiuameti peaspetsialist ja lastearst Ene Tomberg ning kauaaegne Eesti Õdede Liidu president Ilve-Teisi Remmel.

Sihtasutust juhib nõukogu määratud juhatus, mille liikmeteks on Kädi Lepp, Valentina Hazinskaja ja Angela Eensalu-Lind.

image
Kesklinn ja Vanalinn
image
Lasnamäe, Kassisaba, Tabasalu
image
Mustamäe
image
Pirita, Kadriorg, Nõmme
image
Põhja-Tallinn, Õismäe

SEADUSANDLUS

Oma töös arvestame oluliste riiklike regulatsioonidega.
2022

85 kooli, 95 õde

Tallinna Koolitervishoiu ridades hakkas tööle kolm vaimse tervise õde, kelle ülesandeks on anda nõu ja abi õpilastele ning olla vaimse tasakaalu tugi ka kooliõdedele endile.

2021

90 kooli, 94 õde

Valmivad õppevideod koolilaste tervise edendamiseks. Alustatakse COVID-19 vastu vaktsineerimisega.

2020

85 kooli, 88 õde

Ilmub kooliõdede raamat “Iga päev täis väikeseid edulugusid”. Valmib uus koduleht www.kooliode.ee

2019

85 kooli, 84 õde

Toimub kampaania “Kiida kooliõde!” Sihtasutus saab 15. aastaseks.

2018

83 kooli, 77 õde

SA Tallinna Koolitervishoid kingib koolidele Eesti 100. sünnipäeva puhul kleebitavad keksumängud

2017

83 kooli, 76 õde

Alustatakse tütarlaste vaktsineerimist HPV vastu.

2016

86 kooli, 73 õde

Fookuses on tervislik toitumine, toimub kampaania “Laste hammaste tervis”

2015

86 kooli, 2 arst-nõustajat, 71 õde

Algab koostöö Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskusega vaimse tervise probleemide äratundmiseks ja lahendamise õpetamiseks

2014

87 kooli, 2 arst-nõustajat, 70 õde

SA Tallinna Koolitervishoid tähistab Õpetajate majas 10. Sünnipäeva.

2013

89 kooli, 2 arst-nõustajat, 74 õde

Fookuses on diabeediga õpilase toetamine, kooliõed hakkavad toetama diabeedilaste tugivõrgustikku loomist.

2012

82 kooli, 5 arst-nõustajat, 76 õde

Projekti Euroopa noored osana toimub Tallinna koolinoorte elu-olu küsitlus. Osa võtab ligi 4000 pealinna õpilast.

2011

79 kooli, 6 arst-nõustajat, 72 õde

Uuendatakse ametijuhendeid. Toimub 59 koolitust õdede kutseoskuste arendamiseks.

2010

79 kooli, 6 arsti, 71 õde

Algab üleminek iseseisvale õendusabile koolides. Valitsuse otsusega on plaanis kaotada kooliarsti ametikoht.

2009

82 kooli, 24 arsti, 74 õde

Toimuvad e-koolitervishoiu infosüsteemi kasutamise koolitused. 1. klassi astuva lapse vanemale valmib infovoldik.

2008

82 kooli, 23 arsti, 74 õde

Algavad ettevalmistused e-koolitervishoiu infosüsteemi loomiseks.

2007

85 kooli, 22 arsti, 74 õde

Valmib kodulehekülg SA Tallinna Koolitervishoid esimene kodulehekülg www.kth.ee.

2006

85 kooli, 29 arsti, 70 õde

Linna toetusel remonditakse 58 kooliõe kabineti. Alustatakse personali IT-koolitustega.

2005

85 kooli, 20 arsti, 69 õde

SA Tallinna Koolitervishoid hakkab Tallinna volikogu otsusega osutama tervishoiuteenust kõikides Tallinna munitsipaalkoolides.

2004

28 kooli, 10 arsti, 20 õde

26.mail asutatakse koostöös Tallinna Linnavalitsusega SA Tallinna Koolitervishoid, et tagada ühtses süsteemis töötavate kooliarstide ja –õdede abil kvaliteetne koolitervishoiuteenus.

TALLINNA KOOLITERVISHOIU AJAJOON

2020

85 kooli, 88 õde

Ilmub kooliõdede raamat “Iga päev täis väikeseid edulugusid”. Valmib uus koduleht www.kooliode.ee

2019

85 kooli, 84 õde

Toimub kampaania “Kiida kooliõde!” Sihtasutus saab 15. aastaseks.

2018

83 kooli, 77 õde

SA Tallinna Koolitervishoid kingib koolidele Eesti 100. Sünnipäeva puhul kleebitavad keksumängud

2017

83 kooli, 76 õde

Alustatakse tütarlaste vaktsineerimist HPV vastu.

2016

86 kooli, 73 õde

Fookuses on tervislik toitumine, toimub kampaania “Laste hammaste tervis”

2015

86 kooli, 2 arst-nõustajat, 71 õde

Algab koostöö Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskusega vaimse tervise probleemide äratundmiseks ja lahendamise õpetamiseks

2014

87 kooli, 2 arst-nõustajat, 70 õde

SA Tallinna Koolitervishoid tähistab Õpetajate majas 10. Sünnipäeva.

2013

89 kooli, 2 arst-nõustajat, 74 õde

Fookuses on diabeediga õpilase toetamine, kooliõed hakkavad toetama diabeedilaste tugivõrgustikku loomist.

2012

82 kooli, 5 arst-nõustajat, 76 õde

Projekti Euroopa noored osana toimub Tallinna koolinoorte elu-olu küsitlus. Osa võtab ligi 4000 pealinna õpilast.

2011

79 kooli, 6 arst-nõustajat, 72 õde

Uuendatakse ametijuhendeid. Toimub 59 koolitust õdede kutseoskuste arendamiseks.

2010

79 kooli, 6 arsti, 71 õde

Algab üleminek iseseisvale õendusabile koolides. Valitsuse otsusega on plaanis kaotada kooliarsti ametikoht.

2009

82 kooli, 24 arsti, 74 õde

Toimuvad e-koolitervishoiu infosüsteemi kasutamise koolitused. 1. klassi astuva lapse vanemale valmib infovoldik.

2008

82 kooli, 23 arsti, 74 õde

Algavad ettevalmistused e-koolitervishoiu infosüsteemi loomiseks.

2007

85 kooli, 22 arsti, 74 õde

Valmib kodulehekülg SA Tallinna Koolitervishoid esimene kodulehekülg www.kth.ee.

2006

85 kooli, 29 arsti, 70 õde

Linna toetusel remonditakse 58 kooliõe kabineti. Alustatakse personali IT-koolitustega.

2005

85 kooli, 20 arsti, 69 õde

SA Tallinna Koolitervishoid hakkab Tallinna volikogu otsusega osutama tervishoiuteenust kõikides Tallinna munitsipaalkoolides.

2004

28 kooli, 10 arsti, 20 õde

26.mail asutatakse koostöös Tallinna Linnavalitsusega SA Tallinna Koolitervishoid, et tagada ühtses süsteemis töötavate kooliarstide ja –õdede abil kvaliteetne koolitervishoiuteenus.