VAIMSE TERVISE ABI VÕIMALUSED

  • 6. jaan. 2021

Elu või tervist ohustava erakorralise tervisemure korral: Kiirabi: 112 (24h)

Erakorralisele psühhiaatrilise mure tõttu alates 12.eluaastat pöördu Tallinnas vastuvõtule SA PERH Psühhiaatriakliinikusse:

Laste ja noorukitega pöördumisel võtke palun ühendust: 5860 0844
Psühhiaatriapolikliiniku valvetoas Tallinnas võtavad erakorralisi haigeid vastu triaažiõed  9.00-16.00, kes täpsustavad probleemi olemuse ja kestvuse ning otsustavad edasise abi suhtes ja vajadusel suunavad patsiendi edasi valvearstile.
Eluohtlikus olukorras tuleb pöörduda SA PERH Psühhiaatriakliiniku valvetuppa: Paldiski mnt 52;  6172 650 (24h)

Vaimse tervise tuge saad leida ka telefoni teel:

Lasteabi: 116111 (24h)
Ohvriabi telefon 116 006 (24h)
Hingehoiu telefon 116 123 (24h)
Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Kui soovid nõu edasise vaimse tervise abi osas, siis võta ühendust peaasi.ee e-nõustamis-teenusega:  https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Tasuta psühholoogilise toe võimalused:
Tallinna Perekeskus: Asula 11; registreerimine: 6 556 970; http://www.pk.ee

Peaasi.ee pakub saatekirjata ja tasuta esmast vaimse tervise hindamist ja nõustamist 16-26.aastastele: https://registratuur.peaasi.ee/noored

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattunutule annab abi, sh psühholoogilist abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi: https://www.palunabi.ee/

Kui laps (kuni 18a) on või võib olla seksuaalse väärkohtlemise ohver, siis võtke ühendust Lastemajaga: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja

Nemad aitavad seksuaalselt väärkohtlemise või selle kahtluse juhul, muuhulgas pakuvad psühholoogilist nõustamist.

Alati on sul võimalus pöörduda ka oma kooliõe või koolipsühholoogi vastuvõtule, kes tunnevad sind juba eelnevalt ning võivad olla abiks esmaste soovituste või vajadusel edasise pöördumise valiku tegemisel. Parem kui lepid temaga eelneva kohtumise aja kokku.

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ПРОБЛЕМАХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или острой проблемы со здоровьем: скорая помощь: 112 (круглосуточно)

В случае чрезвычайной ситуации, связанной с психическим заболеванием:

пациентам в возрасте с 12 лет следует обратиться в Психиатрическую клинику Северо-Эстонской региональной больницы (SA PERH).

В случаях, когда помощь требуется ребёнку или подростку, следует обратиться по телефону 5860 0844

В Таллиннской Психиатрической поликлинике первичный приём пациентов неотложной помощи ведется по рабочим дням с 9.00 до 16.00. Дежурные медсестры уточнят характер и продолжительность проблемы и примут решение о дальнейшей помощи, при необходимости направив пациента к дежурному врачу-психиатру.

В опасной для жизни ситуации следует обращаться в отделение неотложной помощи психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (SA PERH) по адресу Paldiski mnt 52; телефон 6172 650 (круглосуточно)

Вы также можете получить поддержку по вопросам психического здоровья по телефону:

Lasteabi (помощь детям): 116111 (круглосуточно)

Телефон службы поддержки жертв насилия: 116 006 (круглосуточно)

Телефон для верующих: 116 123 (круглосуточно)

Линия жизни: 6558088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) ежедневно с 19 до 7 утра

Если требуется индивидуальная консультация по повторным обращениям и за дальнейшей помощью, то следует написать в службу электронных консультаций peaasi.ee: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/ 

Варианты бесплатной психологической поддержки:

– Таллиннский семейный центр: Asula 11; записаться можно по номеру 6556970; http://www.pk.ee 

– Peaasi.ee предлагает первичную оценку психического здоровья и консультации для молодежи в возрасте 16-26 лет бесплатно и без направления: https://registratuur.peaasi.ee/noored 

– Помощь, в том числе психологическую, жертвам преступлений или насилия оказывает служба поддержки Департамента социального страхования: https://www.palunabi.ee/ 

– Если ребенок (до 18 лет) является или мог стать жертвой сексуального насилия, следует связатьсяс Lastemaja, где можно получить помощь (в том числе психологическую) https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja 

У тебя также всегда есть возможность обратиться к школьной сестре или психологу, которые знают тебя и могут дать тебе совет как поступить или направят к специалисту. Можно обратиться вместе с мамой, заранее договорившись о времени встречи.

Parima kasutajakogemuse pakkumiseks kasutab see veebileht küpsiseid. Meie veebilehte kasutades nõustud küpsistega.